fbpx First Person Accounts | Page 3 | www.1947partitionarchive.org

First Person Accounts

A Lament: Was Partition Inescapable?

V. N. Sekhri
New Age Books
2007

Dahishata 1947

Barajindara Ḍhilloṃ
Cetanā Prakāshana
2007

Pākistān zindahbād

Sayyid Anṣār Nāṣirī
Diyā Pablīkeshanz
1993

Anusmriti : eka dalita brāhmaṇa kā ātmanyāsa

Śyāma Vimala
Śrī Naṭarāja Prakāśana
2004

Āk̲h̲irī būn̐da kī k̲h̲uśabū

Zāhidah Ḥinā
Tasanīma Suhela
Vāṇī Prakāśana
2010

Ek rāt, kaʼī afsāne

Āg̲h̲ā Ashraf
Prograisiv Buks
1992

The Pity of Partition : Manto's Life, Times, and Work across the India-Pakistan Divide

Ayesha Jalal
Princeton University Press
2013

Āzādī ādhī rāta ko

Larry Collins
Dominique Lapierre
Manahara Cauhāna
Hinda Pôkeṭa Buksa
2009

Dāstāna hazāra dina : baṇṭavāre ke bāda Pākistāna meṃ bītā vaha vaqta

Caran Jīt Lāl Sahgal
Yātrā Buksa : Peṅguina Buksa
2008

Pages